AVÍS LEGAL Dades d’identificació
UJEC, és una empresa inscrita en el Registre de Fundacions, en el Full núm. , Inscripció  del llibre d’inscripcions de fundacions. El seu domicili és , Local de Sabadell (08201); N.I.F. en constitució; correu electrònic: info@ujec.cat.

Vigència de la informació
L’accés a la pàgina web d’UJEC i la informació relativa a qualsevol dels productes i/o serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i/o serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel•lectual o industrial
El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel•lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat d’UJEC i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per UJEC. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel•lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques, l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats
La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per UJEC, sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.
UJEC refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’organització i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, UJEC, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

FUNDACIÓ PRIVADA IDEA: Tots els drets reservats.