Què fem

Com ho fem?

1

Dissenyant i desenvolupant un Pla d’acció i estratègic

o Que desenvolupi totes aquelles activitats entre socis i col·laboradors encaminades a l’oci, la participació, el debat, l’esport, la cultura, etc.
o Que ens permeti agrupar-nos amb altres entitats juvenils, d’extutelats i d’altres a nivell local, nacional i internacional.
2

Elaboració drets, deures i oportunitats dels joves extutelats

3

Buscant relacions de treball junt amb altres entitats i organismes d’àmbit privat o públic de caràcter local, autonòmic, estatal i internacional.

Què volem?

Integració

Treballar per la millora de la qualitat de la vida dels joves Extutelats de Catalunya afavorint la seva integració i la igualtat de drets, deures i oportunitats.

Espai de trobada

Esdevenir un espai de trobada, d’anàlisi , debat i reflexió per poder compartir i aportar realitats, experiències i propostes de millora.

Agent vàlid

Ésser un agent vàlid per altres agents, institucions o administracions que d’una forma o una altre forma incideixin en la vida dels joves tutelats i Extutelats a qualsevol aspecte o polític.

Establir vincles

Establir vincles relacionals i de col·laboració amb l’Admiració, entitats i/o agents vinculats el nostre col·lectiu.

Vols conèixer-nos millor?